DropinBasketballMon1130Sep23 | uOttawa Gee-Gees
Facility: 
Gym #2 - Montpetit
Monday, November 25, 2019 - 11:30 to 12:50
Wednesday, November 27, 2019 - 11:30 to 12:50
Thursday, November 28, 2019 - 11:30 to 12:50